„Dve rasprave o vladi“ – za nadarene šestogodišnjake sa političkim ambicijama

Ljudi su po prirodi u stanju savršene slobode, da određuju svoje radnje i raspolažu svojim posedima i ličnostima kako smatraju da je prikladno u granicama prirodnog zakona, a da ne zavise od volje nekog drugog čoveka. Prirodni poredak je rat tj. neprestana borba. Da bi se ljudi izdigli iznad životinja, ovladali znanjem i svoje živote…