Strah kao politički faktor

 Cilj razumevanja i znanja istorije nije da nam bude lakše, da se utešimo nekom novom iluzijom. Naprotiv – cilj je da se zabrinemo da bismo delovali. I da bismo znali šta treba da učinimo. jedini vladar koji nije ubijen ili na neki drugi način nasilno uklonjen bio Josip Broz Tito. Partije su od samog početka bile…